Rijles en Autisme of ADHD

autisme en adhd begeleiding bij rijschool Huub Schouten

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!
Huub Schouten is bijgeschoold in het lesgeven aan kandidaten met Autisme, ADHD of aanverwante problemen.
Kijk voor meer informatie over Rijles en Autisme of ADHD op www.rijles-en-autisme.nl


Facebook
Facebook
Instagram